Search
Tuesday 20 February 2018
  • :
  • :

Category: Nhân tướng học

Những phụ nữ có tướng khó lấy chồng

Xem tướng phụ nữ khó tính trong việc kết hôn

Hãy cùng chuyên mục nhân tướng học cùng nhau xem tướng phụ nữ khó tính trong việc kết hôn, để xem những...

Nhận biết những phụ nữ dễ dàng ly hôn

Đặc điểm nhận biết phụ nữ dễ dàng ly hôn

Cuộc sống hiện đại khiến cho con người ta dễ xa nhau chính vì vậy khiến cho tỷ lệ ly hôn giữa các đôi vợ...

Xem tướng qua hành vi như thế nào

Thông thường con người luôn theo đuổi việc đón cát giảm thiểu hung, ko hiểu được rằng việc buộc phải...

Xem tướng mặt tại Cung Tật ách

Xem tướng mặt tại Cung Tật ách

Cung Tật ách tại khuông mặt (cung thứ tám trong 12 cung) nằm tại bộ vị Sơn căn dưới Ấn đường. Xem Tướng...